Navigation Menu+

”Fengersfors Paper Mill” del 3

Posted on 9 sep, 2012 by in Byggnader, Puff | 0 comments

9 Vi har nu kommit till de sista sidorna i Fengersforsbroschyren från 1926. Första bilden visar disponent Fenger-Krogs privata villa vilken i dagligt tal går under just namnet "Villan". Det är onekligen ett vackert hus. På sista sidan visar man upp arbetarbostäder samt ett hus där någon ur brukets ledning bor. Huset liknar Willamssons hus vid tennisbanan bortsett från några detaljer som ju kan ha ändrats genom åren. Kommentera gärna om ni har kunskap om de här avbildade husen. Det som är mest intressant med dessa två sidor i broschyren är att man visar hur människor verksamma på bruket bor. När såg ni senast en trycksak där företagets VD:s privata bostad visades? Syftet med att visa upp byggnaderna var förmodligen för att visa att det var ett stabilt och framgångsrikt företag det handlade om. Det är ju svårt att idag sätta sig in i hur man tänkte på 20-talet när det gällde marknadsföring av företag och produkter. 10

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *